Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 22 2014

8964 c33d

December 15 2014

8878 83ed 500
Reposted bym-kay94 m-kay94
0588 2920
Reposted fromniemaproblemu niemaproblemu viadsdsdsds dsdsdsds
6039 d083
Reposted byMiry5AdrenalizeMeZamazanaKartkapassionativeyesiam

December 14 2014

Jestem zmęczona Przyjacielu, tak bardzo, że najchętniej położyłabym się do łóżka i nie wstawała. Przespałabym dzień,  dwa, może miesiąc lub rok. 
Może całe życie.

Jestem zmęczona Przyjacielu, naprawdę jestem.
Reposted fromMooonroe Mooonroe viadsdsdsds dsdsdsds
6736 772c 500

December 13 2014

Zło to zło. Mniejsze, większe, średnie, wszystko jedno, proporcje są umowne a granice zatarte (...), jeżeli mam wybierać pomiędzy jednym złem a drugim, to wolę nie wybierać wcale.
— Andrzej Sapkowski "Ostatnie życzenie"
Reposted bycytatyszyderasomewhereonlyweknowpourjamaisdagmarakcrispybonesnot-about-angels98zapominanieweaknesspomrukinoelyaszarakoszulaPatrytkaiResztaicantbreathebanshebadbloodmyselfwonderlandiamawinrarsolovelythefirstdropzdzirschokoladehimmelnieklamflexibilisvoukonlygoodthinggwszystkodupaajriniespelnionemindseduction
1168 d9ca
Reposted frommhsa mhsa viacytaty cytaty
2038 190a
Vous avez poison au coeur, mademoiselle.
Reposted frommhsa mhsa viacytaty cytaty
1122 0b46
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl